Şərtlər və qaydalar

1. MÜQAVİLƏDƏ İSTİFADƏ OLUNAN TERMİN VƏ ANLAYIŞLAR
1.1.  Bu ümumi ofertada qeyd edilən terminlərin açıqlaması aşağıdakı kimidir: 
1.1.1  Ümumi oferta- administratorun qeyd olunan şərtlərlə xidmətlərin göstərilməsi üçün istənilən fiziki və ya  hüquqi şəxsə ünvanlanmış müqavilə bağlamaq təklifidir.
1.1.2 Aksept- müqavilə bağlamaq üçün razılıq verilməsi.Şəxsin ofertanı qəbul etməsi haqqında bu ofertada göstərilən şəkildə cavabı aksept sayılır və müqavilə bağlanmış hesab edilir.
1.1.3 Veb-sayt-mətn, qrafik elementlər, dizayn, təsvir, foto, videomateriallar və əqli fəaliyyətin digər nəticələri barədə informasiyanın saxlandığı, www.ola.az domen adresində yerləşən veb səhifə.
1.1.4 Şəxsi kabinet-İstifadəçinin qeydiyyatdan və/vəya avtorizasiyadan keçdikdən sonra şəxsi məlumatlarının saxlanması, sifarişlərin rəsmiləşdirilməsi, yerinə yetirilmiş sifarişlər haqqında statistik məlumatların nəzərdən keçirilməsi üçün daxil olduğu şəxsi bölmə.
1.1.5 Tədris-metodiki vasitələr – tədris və məşğələlərin keçirilməsi məqsədi ilə veb-saytda yerləşdirilmiş audiovizual əsərlər təqdimatlar, testlər, şəkillər, sxemlər, habelə digər tədris-metodiki materiallar.
1.1.6 Müqavilədə rast gəlinən bütün digər terminlər və təriflər tərəflər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq və İnternet şəbəkəsində müvafiq terminlərin şərhinin adi qaydalarına uyğun olaraq şərh edilir.
2. MÜQAVİLƏNİN PREDMETİ
2.1 Administrator www.ola.az veb-saytı vasitəsilə Tədris-metodiki vasitələrini İstifadəçinin xidmətinə verməyi (bundan sonra “xidmətlər”adlandırılacaq), İstifadəçi isə həmin dərslərin xidmət haqqını müqavilədə müəyyən olunan müddətdə ödəməyi öz öhdəsinə götürür.
2.2 İstifadəçi xidmətlərin alınması üçün www.ola.az veb-saytında qeydiyyatdan keçməlidir.
3. OFERTANIN QƏBUL EDİLMƏSİ
3.1 İstifadəçi tərəfindən www.ola.az veb-saytında şəxsi kabinetdə qeydiyyatdan keçməsi bu ofertanın qeyd-şərtsiz qəbul edilməsi (aksept) hesab edilir və İstifadəçi "Online Azerbaijan" MMC ilə müqavilə münasibətlərinə daxil olmuş şəxs kimi qəbul edilir.
3.2 İstifadəçinin www.ola.az veb-saytında şəxsi kabinetdə qeydiyyatdan keçməsi aşağıdakı şəkildə həyata keçirilir:
3.2.1 Müqavilənin şərtləri və ona bütün əlavələr ilə tanış olmaq;
3.2.2 www.ola.az veb-saytının "Qeydiyyat" seksiyasında yerləşən qeydiyyat formasına elektron poçt ünvanı və şifrə daxil olmaqla, etibarlı və aktual məlumatların daxil edilməsi (parol iki dəfə daxil edilməlidir) daxil edilərək şəxsi kabinetin açılması;
3.2.3 Qeydiyyat forması  "Qeydiyyat" düyməsinə basın. "Qeydiyyat" düyməsini basdıqdan sonra saytda qeydiyyat www.ola.az tamamlanmış hesab edilir, bu müqavilənin şərtləri isə qeydiyyata alınmış şəxs üçün məcburidir;
3.2.4 Əgər siz Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yetkinlik yaşı hesab edilən 18  çatmamısınızsa, valideynlərinizə və ya qanuni qəyyumlarınıza (himayəçilərinizə) tanış olmaq üçün bu müqavilə və Məxfilik Siyasətini təqdim etməyinizi xahiş edirik.
3.2.5 Müqavilənin şərtləri ilə razı deyilsinizsə və saytın istifadəçisi olmaq istəmirsinizsə www.ola.az veb-saytında qeydiyyatdan keçməyin və xidmətlərimizdən istifadə etməyin.
4. XİDMƏTLƏRİN QİYMƏTİ 
4.1 Xidmətlərin qiyməti  www.ola.az veb-saytında ayrı-ayrılıqda göstərilir.
4.2 Xidmətlərin dəyəri Administrasiyanın qərarı ilə dəyişdirilə bilər, eyni zamanda bu cür dəyərin dəyişməsi Xidmətin dəyişilmə anına qədər əvvəlki qiymətə tam həcmdə xidmət ödəmiş istifadəçilərə təsir göstərmir. Administrasiya xidmətlərin dəyərinin dəyişməsi haqqında istifadəçiləri saytda yeni dəyərin dərc edilməsi yolu ilə xəbərdar edir
5. HESABLAŞMA QAYDASI 
5.1 Xidmətlər Administrasiyanın saytında təqdim olunan preyskurant üzrə ödənişli əsaslarla Administrasiya tərəfindən göstərilir.
5.2 Müqavilə üzrə ödənişlər İstifadəçi tərəfindən pul vəsaitlərinin Administratorun hesablaşma hesabına köçürülməsi yolu ilə əvvəlcədən ödəniş qaydasında Administratorun saytında göstərilən mümkün üsullardan biri ilə həyata keçirilir.
5.3 Ödəniş üzrə öhdəliklər İstifadəçi tərəfindən müvafiq pul vəsaiti məbləğinin Administratorun hesablaşma hesabına daxil olduğu andan icra edilmiş hesab edilir. 
5.4 Administratorun xidmətin konkret növü üçün saytda göstərilən müddətlərdə xidmət göstərməyi öhdəsinə götürür.
5.5 İstifadəçinin xidmətdən faktiki istifadə etməsindən asılı olmayaraq, xidmətə çıxış imkanının verildiyi andan xidmət göstərilmiş  hesab edilir.
5.6 Administratordan asılı olmayan səbəblərə görə İstifadəçi ödədiyi xidmətlərdən istifadə etmədikdə pul vəsaitlərinin geri qaytarılması həyata keçirilmir.
5.7 İstifadəçi ödəniş edərkən ödəniş kartının aid olduğu bank və elektron ödəniş sistemləri tərəfindən tutulan komissiya və köçürmə ilə bağlı olan xidmət haqqlarını özü ödəməlidir və ödənişlərin doğruluğuna görə məsuliyyət daşıyır.

6. ƏQLİ MÜLKİYYƏT HÜQUQU
6.1 Veb-Sayt Administratora və Administratorun adından fəaliyyət göstərən digər şəxslərə məxsus müəlliflik hüququnun obyekti olan Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasinin Qanunu ilə qorunan məlumatları özündə əks etdirir. 
6.2 Veb-Saytdan istifadə edərək, İstifadəçi saytın bütün məzmununun, onun strukturunun Müəlliflik hüququ, əmtəə nişanı hüququ və əqli fəaliyyətin nəticələrinə dair digər hüquqlar ilə qorunduğunu və bütün formalarda, bütün daşıyıcılarda və hal-hazırda mövcud olan və sonradan yaradılacaq bütün texnologiyalara münasibətdə qorunduğunu qəbul edir və razılaşır.İstifadəçi veb-saytdan əldə etdiyi materialları yalnız şəxsi qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə edə bilər.İstifadəçiyə veb-saytdan əldə etdiyi materialları aşağıdakı şəkildə istifadə etmək qadağan olunur:
- Veb-Saytda əldə edilən hər hansı məlumatın (dərslərin və/və ya kursların hissələri və komponentləri daxil olmaqla) surətini çıxarmaq və/və ya yaymaq, belə funksiya saytda birbaşa əks olunduğu hallar istisna olmaqla;
- Kommersiya fəaliyyətini həyata keçirmək, mənfəət əldə etmək məqsədilə veb-saytdan əldə edilən məlumatlardan qanuna zidd olan istənilən üsulla istifadə etmək ;
- Veb-Saytın proqram hissəsini, dizaynını kopyalamaq və ya başqa bir şəkildə istifadə etmək
- Veb-Saytda əldə edilən hər hansı məlumatın (dərslərin və/və ya kursların hissələri və komponentləri daxil olmaqla) orijinalını və ya nüsxələrini kirayəyə vermək
- Veb-Saytda əldə edilən hər hansı məlumatın (dərslərin və/və ya kursların hissələri və komponentləri daxil olmaqla) kütləvi nümayiş etdirmək, internet-üzərindən-istənilən veb-sayt, Facebook, İnstagram və başqa sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirmək

7. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ
7.1 Administratorun hüquq və öhdəlikləri:
7.1.1 İstifadəçi sifariş verməzdən əvvəl Administrator tərəfindən aşağıdakı məlumatla təmin olunmalıdır:
- Müəlliflər haqqında məlumat
- Xidmətlərin xüsusiyyətləri barədə əsas məlumatlar
- vergilər nəzərə alınmaqla xidmətlərin qiymətləri
- ödəniş və sifarişin icra olunma şərtləri
- sifarişdən imtina hüququndan istifadə imkanı
- Xidmətlərlə bağlı təkliflərin və qiymətlərin qüvvədə olduğu müddət
- Qanunvericiliklə icazə verilmiş güzəştlər, mükafatlar və hədiyyələr kimi təkliflər aydın göstərilməli, onların əldə edilmə şərtləri açıq, birmənalı ifadə olunmalı və bu təkliflərlə asanlıqla tanış olmağa imkan yaradılmalıdır
7.1.2 Azərbaycan qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, İstifadəçiyə aid hər hansı bir şəxsi məlumatları açıqlamamaq və bu məlumatlara üçüncü şəxslərə giriş imkanı verməmək.
7.1.3 Administrator müqavilənin bağlanana qədər müqavilənin şərtlərini birtərəfli qaydada dəyişmək hüququnu özündə saxlayır.
7.1.4 İstifadəçiyə müqavilədə göstərilmiş qaydada və şərtlərdə xidmət göstərmək.
7.2 İstifadəçinin hüquq və öhdəlikləri:
7.2.1 Müqavilə bağlanana qədər www.ola.az veb-saytında xidmətlərlə və ödəniş şərtləri ilə tanış olmaq.
7.2.3 Müqavilədə göstərilən şərtlərdə və müddətlərdə xidmətlərin haqqını ödəmək
7.2.4 Müqavilə ilə üzərinə götürdüyü vəzifələrin vaxtında və lazımınca yerinə yetirilməsini və onların pozulmasına yol verilməməsini öz öhdəsinə götürür.
8. TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏTİ

8.1 Tərəflər bu Müqavilə üzrə öhdəliklərini tam və ya lazımınca icraedilməməsinə görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq qaydada məsuliyyət daşıyır.
8.2 Müqaviəyə riayət edilməsinə görə, şəxsi kabinetdən kimin istifadə etməsindən asılı olmayaraq, şəxsi kabinetin sahibi məsuliyyət daşıyır. İstifadəçi razılaşır ki, onun müqaviləni pozması halında Administrator istənilən vaxt ona qarşı xəbərdarlıq, şəxsi kabinet vasitəsilə sayta girişin müvəqqəti bloklanması, uçot qeydinin silinməsi və ya digər sanksiyalar tətbiq edə bilər.
8.3 Administrator və tərəflərin qabaqcadan görə bilmədiyi və ya qarşısını ala bilmədiyi fövqəladə hallar nəticəsində onun fasiləsiz işinə təminat vermir və saytın iş qabiliyyətinə görə,o cümlədən aşağıdakı hallarda məsuliyyət daşımır:
8.3.1 Elektrik enerjisi kəsilməsinə görə yaranmış fasilələrə;
8.3.2 İnternet şəbəkəsinin işində qlobal fasilələr səbəbindən;
8.3.3 Marşrutlaşdırma sistemlərinin çökməsi səbəbindən;
8.3.4 Veb-sayt haker hücumlarına məruz qaldıqda və ya üçüncü şəxslərin digər hüquqazidd hərəkətləri nəticəsində yaranmış hallardan;

9. FORS MAJOR
9.1 Tərəflərin bu müqavilə ilə üzərlərinə götürdükləri öhdəliklərin icra edilməməsi fors-major halların (yanğın, subasma, zəlzələ, tətil, qiyam, vətəndaş müharibəsi, hökümət qərarları və hərəkətləri, bazarda böhran,pandemiya və s.) baş verməsi ilə bağlı olduqda onlar buna görə məsuliyyət daşımırlar.
9.2 Qarşısıalınmaz qüvvənin təsiri altında qalan Tərəf həmin hadisələr haqqında digər Tərəfi 5 (beş) təqvim günü ərzində yazılı bildirişlə ətraflı xəbərdar etməli və ona bu hadisələri təsdiqedən müvafiq sübutlar təqdim etməlidir.
9.3 Qarşısıalınmaz qüvvənin mövcud olması halları və ya onların nəticələrinin təsiri 30 (otuz) təqvim günündən artıq davam edərsə, Tərəflərin (və ya Tərəflərdən birinin) bir-birini yazılı surətdə xəbərdar etməklə bu Müqaviləni vaxtındanəvvəl ləğv etməyə şərtsiz hüququ vardır
10. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ
10.1 Tərəflər onlar arasında həmin müqavilənin icrası prosesində yaranacaq bütün mübahisələrin danışıqlaq yolu ilə həll edilməsinə üstünlük verirlər.
10.2 Danışıqlar yolu ilə həll edilə bilməyən mübahisələr Azərbaycan Respublikasının aidiyyatı üzrə məhkəmələrində həll ediləcəkdir.
10.3 Müqavilə ilə tənzimlənməyən məsələlər Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan qaydada tənzimlənir.
11. ŞƏXSİ KABİNET
11.1 Administrator İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını (yəni:İstifadəçinin soyadı, adı, atasının adı; ünvanı; əlaqə telefonu,elektron poçt ünvanı və s)şəxsi kabinetində toplayır və müqavilənin şərtlərinin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə  istifadə edir:
11.2 Administrator şəxsi məlumatları emal edərkən istifadəçinin şəxsi məlumatlarını qanunsuz və ya təsadüfi girişdən qorumaq, Şəxsi məlumatların məhv edilməsi, dəyişdirilməsi, bloklaşdırılması, surətini çıxarmaq, yayılması, habelə digər qanunsuz hərəkətlərdən qorumaq üçün bütün zəruri tədbirləri görür
11.3 İstifadəçi Administrator tərəfindən informasiya göndərişlərinin və reklam materiallarının saytda qeydiyyatdan keçərkən İstifadəçi tərəfindən göstərilən elektron poçt ünvanına və əlaqə telefonuna göndərilməsinə razılıq verir.
11.4 İnformasiya göndərişlərinin və reklam materiallarının alınmasına razılıq İstifadəçi tərəfindən Administratorun müqavilədə  göstərilmiş ünvanına müvafiq bildiriş göndərməklə istənilən vaxt geri götürülə bilər.
12. YEKUN MÜDDƏALAR
12.1 Administrator müvafiq informasiyanın www.ola.az veb-saytında yerləşdirilməsi (dərc edilməsi) və kütləvi elan edilməsi vasitəsilə müqaviləyə birtərəfli qaydada dəyişikliklər və/və ya əlavələr etmək hüququna malikdir.İstifadəçi dəyişiklik və əlavələrlə razılaşmadıqda müqaviləyə xitam verilir və İstifadəçinin  şəxsi kabinetindəki uçot qeydləri silinir.
12.2 Müqaviləyə dəyişikliklər və/və ya əlavələr edildikdən sonra istifadəçi tərəfindən saytdan istifadənin davam etdirilməsi İstifadəçinin bu cür dəyişikliklər və/və ya əlavələrlə qəbul edilməsi və razı olması deməkdir.
12.3 Tərəflər razılaşırlar ki, kağız daşıyıcıda sadə yazılı formada icra edilmiş sənədlərlə yanaşı, rabitə (elektron poçt) kanalları vasitəsilə əldə edilmiş sənədlərin mətnlərinin hüquqi qüvvəsini qeyd-şərtsiz qəbul edirlər.
12.4 Tərəflər qeyd-şərtsiz razılaşırlar ki, bu müqavilədə tərəflərin rekvizitləri kimi göstərilən elektron poçt ünvanlarına alınmış bütün yazışmalar və bildirişlər ünvan sahibinə lazımi formada çatdırılmış sayılır.
12.5 Müqavilənin bağlandığı tarix bu müqavilənin 3.1-ci bəndinə uyğun olaraq istifadəçinin ofertanı aksept(qəbul etdiyi) etdiyi və müvafiq şəkildə qeydiyyatdan keçdiyi tarixdir.
12.6 Tərəflər qarşı tərəfi istənilən an yazılı surətdə xəbərdar etməklə müqaviləyə birtərəfli qaydada xitam verə bilərlər. Bu halda tərəflər müqavilə xitam olunmazdan əvvəl yaranmış öhdəliklərə görə məsuliyyət daşıyırlar.