Səviyyə: Başlanğıc

Riyaziyyat

lang

Azərbaycan dili

Bu kurs üçün kurrikulum

07:23:49 Saat miqdarı 35 dərs

Dərs 13

Dərs 17

Dərs 35

Təsvir

Riyaziyyat üzrə material Həqiqi ədədlər, Faiz, Tam cəbri ifadələr, Rasional kəsrlər, İrrasional ifadələr, Həqiqi üstlü qüvvət, Birdəyişənli tənliklər, Tənliklər sistemi, Ardıcıllıq, Silsilələr, Funkiyalar və qrafiklər, Triqonometrik funksiyalar, Kompleks ədədlər, Üstlü və loqarifmik funksiyalar, Törəmə, İbtidai funksiya və inteqral, Çoxluqlar başlıqlı və onlara aid olan bir çox mövzuları əhatə edəcək.

Həndəsədə isə Planimetriya, Üçbucaqlar, Çevrə, Çoxbucaqlılar, Hərəkət, Vektor, Fəzada düz xəttlərin və müstəvilərin qarşılıqlı vəziyyəti, Çoxüzlülər, Fırlanma cisimləri başlıqlı və onlara aid olan bütün Həndəsəni əhatə edən mövzuları öyrənəcəksiniz.

Təlimçi haqqında məlumat

 • icon

  3 Tələbələr

 • icon

  1 Kateqoriyalar

play
Daxil olun

Kursa daxildir:

 • icon

  07:23:49 Saat miqdarı Videoların tələbləri ilə

 • icon

  35 dərs